Wij, de Loodsen van Zeescouts Jan Bart uit Harelbeke, willen dit jaar deelnemen aan een veelbelovend kamp.

Het jaar 2006-2007 is voor iedere scout en gids een unieke belevenis. Er worden tal van interessante activiteiten gepland, zowel lokaal als nationaal. In april wordt er in en rond Brussel een weekend georganiseerd waarop alle leden van de scouts in België zijn uitgenodigd. Zo zal het hartje van België bedolven worden onder duizenden enthousiaste scouts en gidsen.
Maar ook internationaal valt er heel wat te beleven. Zo hopen wij met onze loodsentak te kunnen deelnemen aan een internationaal kamp. Het concept is een 15-daagse inleefreis in Afrika.
Zo’n reis vraagt heel wat organisatie en voorbereiding, gelukkig worden wij hierdoor bijgestaan door ons verbond: Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het Rafikiproject laat ons toe om 2 weken te vertoeven in de streek van de grote meren. Congo (de Kivu-streek), Burundi, Rwanda staan op het programma.
Ook in Afrika heerst er een actief scoutsleven. Een scoutsleven waar de nadruk eerder ligt op onderwijs, opvoeding, gemeenschapsdienst en daarnaast het spel-aspect.

Waarom willen wij zo graag naar Afrika?
Het lijkt ons een onbeschrijfelijke belevenis om samen met een hechte jongeren-vriendengroep in scoutsverband kennis te maken met deze bijzondere streek en hun cultuur. Om aan interactie en spel met de lokale scoutsbewegingen actief deel te kunnen nemen. Het verleidelijke gegeven om eventjes onze Westerse en luxueuze cultuur te kunnen ontvluchten en om te leven op het ritme van Afrika, in alle betekenissen van het woord; opstaan en slapen met de zon, een vaak schamel vervoer en verblijf, een trektocht met rugzak en tenten, lokale eetgewoonten delen, en deelnemen aan enkele initiatieven die daar op dat moment zullen lopen: een internationale vredesbijeenkomst, een regionale jamboree of een vredeskaravaan. En -als echte Zeescouts- zijn er al de eerste contacten gelegd om een van de grote meren te bevaren.

Zo een kamp kost natuurlijk iets meer dan gewoonlijk, maar we zijn dan ook enorm gemotiveerd om dit project te doen slagen. In groep doen we allerlei klussen en opdrachten in ruil voor een financiële bijdrage. Werkjes in de tuin, opdienen op een receptie, uw tuinhuis schilderen… noem maar op. (Zie: Wij zoeken werk)
Daarnaast proberen we via sponsering en subsidies ook het een en ander vast te krijgen.
Deze pagina als brief: Rafiki