Datum kamp Verkenners

28 november 2009 - aangemaakt door

Beste ouder
Beste verkenner
Er is al heel wat te zeggen geweest rond de kampdata. Normaalgezien voorzien we de laatste twee weken van juli voor het kamp. Nu werd op de infovoormiddag de vraag gesteld of we het kamp niet iets vroeger konden laten plaatsvinden. Zo gezegd, zo gedaan en zo werden de middelste twee weken van juli vastgelegd, van 8 juli tot 23 juli.
Meer en meer krijgen we echter opmerkingen van ouders dat die datum voor hen niet goed uitkomt. Nu stellen we nog éénmaal de vraag: wanneer past het voor jullie best? Voorlopig laten we de datum onveranderd, tenzij (bijna) iedereen terug wil naar de oude data.
Met vriendelijke scoutsgroet
De leiding.


Gecategoriseerd in :,

Dit bericht is geschreven door Simon

Commententaren zijn gesloten.